ROK 2022        JSME SAMOSTATNĚ 15 LET NA TRHU

nAŠE KANCELÁŘ SE ZAMĚŘUJE NA GENERÁLNÍ DODÁVKU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SOUKROMÉ KLIENTY A VEŘEJNOU SPRÁVU. KAŽDÝ PROJEKT ZPRACOVÁVÁME JIŽ OD ZAČÁTKU TECHNOLOGIÍ BIM. JAKO GENERÁLNÍ PROJEKTANT PEČUJEME O KVALITU NAŠÍ PRÁCE OD ZAČÁTKU DO KONCE. JSME KRITIKY VLASTNÍCH I CIZÍCH ŘEŠENÍ S CÍLEM OPTIMALIZACE STAVEB PŘI UDRŽENÍ JEJICH URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT, KDY EFEKTIVITA A UDRŽITELNOST SE V SOUČASNOSTI STÁVAJÍ HLAVNÍM MOTTEM VE STAVEBNICTVÍ TOHOTO STOLETÍ. PRACUJEME V TÝMU A ZKUŠENOSTI JSOU NAŠÍ NEJVĚTŠÍ DEVÍZOU. Pracujeme s bim technologií a připravujeme pro investory prostředí správy budov ve fázi dokončení stavby.

Diana Hocková studovala FsV ČVUT a FA ČVUT v Praze, absolvovala v roce 1994. V průběhu studia vykonávala praxi v mezinárodních architektonických kancelářích. V roce 1999 pracovala v liberecké kanceláři SIAL, Sdružení inženýrů a architektů v Liberci, kdy se podílela na zpracování rozsáhlých projektů pozemních staveb. V roce 2003 založila s dalšími třemi společníky samostatnou praxi. V roce 2007 odkoupila podíl mateřské společnosti a osamostatnila se. Od té doby se její atelier věnuje převážně projektování pozemních staveb pro soukromé a městské investory, zejména bytových staveb a jejich optimalizaci, staveb občanské vybavenosti, např. budov pro vzdělávání a výchovu, budov sociálních služeb, zdravotnických služeb, kultury a veřejné správy. Její tým poskytuje investorům komplexní zázemí od studií až po realizaci jako generální dodavatel projektu včetně inženýrské činnosti. Je zastáncem racionální a funkční architektury, která především slouží svému účelu a nezatěžuje rozpočty staveb.                   

..současní a bývalí spolupracovníci od roku 2007 : Jan Heller, Petra Hellerová, Matouš Králíček, Václav Králíček, Lenka Gvoždíková, Michaela Vlachová, Šárka Štědronská, Petr Doležal ml., Petr Doležal st., Bořek Nejedlý, Vincenc Ureš, Peter Uradník, Jakub Marek, Robert Bretschneider, Alexander Seko, Jan Polívka, Jana Matějů, Jiří Tvrdý, Jaroslav Krčmář, Pavel Folberger.