hublot replica have always been concerned about a trend for watchmakers carry forward its fine traditions infused with strong momentum. rolex falso 50 euro forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. replicas de relojes with 100% quality. exact alexandermcqueenreplica. high quality bazar.to is absolutely qualified to compare with the masterpiece of palace-level art.. highest quality and absolutely https://www.numberone.to/.

O nás straet


ROK 2022        SLAVÍME 15 LET SAMOSTATNĚ NA TRHU. 

nAŠE KANCELÁŘ SE ZAMĚŘUJE NA GENERÁLNÍ DODÁVKU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SOUKROMÉ KLIENTY A VEŘEJNOU SPRÁVU. KAŽDÝ PROJEKT ZPRACOVÁVÁME JIŽ OD ZAČÁTKU TECHNOLOGIÍ BIM. JAKO GENERÁLNÍ PROJEKTANT PEČUJEME O KVALITU NAŠÍ PRÁCE OD ZAČÁTKU DO KONCE. JSME KRITIKY VLASTNÍCH I CIZÍCH ŘEŠENÍ S CÍLEM OPTIMALIZACE STAVEB PŘI UDRŽENÍ JEJICH URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT, KDY EFEKTIVITA A UDRŽITELNOST SE STÁVAJÍ HLAVNÍM MOTTEM VE STAVEBNICTVÍ TOHOTO STOLETÍ. PRACUJEME V TÝMU A ZKUŠENOSTI JSOU NAŠÍ NEJVĚTŠÍ DEVÍZOU. Pracujeme s bim technologií a připravujeme pro investory prostředí správy budov ve fázi dokončení stavby.

Diana Hocková studovala FsV ČVUT a FA ČVUT v Praze, absolvovala v roce 1994 u Prof.ing.arch. Emila Hlaváčka, Csc. V průběhu studia vykonávala praxi v mezinárodních architektonických kancelářích.  Od roku 1999 pracovala v liberecké kanceláři SIAL, Sdružení inženýrů a architektů v Liberci, kdy se podílela na  rozsáhlých projektech pozemních staveb. V roce 2003 založila s dalšími třemi společníky samostatnou praxi. V roce 2007 odkoupila podíl mateřské společnosti a osamostatnila se. Od té doby se její atelier věnuje převážně projektování pozemních staveb pro soukromé a městské investory, zejména bytových staveb a jejich optimalizaci, staveb občanské vybavenosti, např. budov pro vzdělávání a výchovu, budov sociálních služeb, zdravotnických služeb, kultury a veřejné správy. Její tým poskytuje investorům komplexní zázemí od studií až po realizaci jako generální dodavatel projektu včetně inženýrské činnosti. Je zastáncem racionální a funkční architektury, která především slouží svému účelu a nezatěžuje rozpočty staveb.                   

..současní a bývalí spolupracovníci od roku 2007 : Adam Trefil, Jan Heller, Petra Hušková, Matouš Králíček, Václav Králíček, Lenka Gvoždíková, Michaela Vlachová, Šárka Štědronská, Petr Doležal ml., Petr Doležal st., Bořek Nejedlý, Karel Klozar, Eva Sedláčková, Anna Vohlídalová, Dagmar Černá, Václav Čížek, Vincenc Max Ureš, Peter Uradník, Jakub Marek, Robert Bretschneider, Alexander Seko, Jan Polívka, Jana Matějů, Viet Dam, Jiří Tvrdý, Jaroslav Krčmář, Pavel Folberger, Lenka Jakšová, Zuzana Engelmaierová, Jiří Platil a další specialisté.