Kontakt

 • STRAET ARCHITECTS s.r.o.
 • Na Pořičí 11
 • 110 00 Praha 1
 • firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122601
 • IČO: 278 64 618
 • DIČ: CZ 27864618
 • bankovní spojení: ČSOB Praha
 • číslo účtu: 213150686/0300
 • zastoupená jednatelem
 • Ing. arch. Diana Hocková
 • a prokuristou firmy
 • Ing. Jaroslav Krčmář