Kontakt

  • STRAET ARCHITECTS s.r.o.
  • Na Pořičí 11
  • 110 00 Praha 1
  • firma zapsaná v obchodním rejstříku,vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122601
  • IČO: 278 64 618
  • DIČ: CZ 27864618
  • bankovní spojení: ČSOB Praha
  • číslo účtu: 213150686/0300
  • zastoupená jednatelem
  • Straet s.r.o.